CEDEC Steering Committee

CEDEC Steering Committee

(In principle, what each body belongs to is correct as of January 29, 2016 . The expression used by the company to which it belongs takes priority.)

CEDEC Steering Committee

Chairperson

 • Kazunobu Uehara

  Kazunobu Uehara

  BANDAI NAMCO Studios Inc. Inc.

Vice-chairperson

 • Shigenobu Nakamura

  Shigenobu Nakamura

  SEGA Games Co., Ltd.

 • Atsushi Fukuda

  Atsushi Fukuda

  Konami Digital Entertainment, Inc.

Fellow

 • Kenji Matsubara

  Kenji Matsubara

  SEGA Games Co., Ltd.

 • Naohiro Saito

  Naohiro Saito

  BANDAI NAMCO Studios Inc. Inc.

 • Takashi Shoji

  Takashi Shoji

  SEGA Games Co., Ltd.

 • Takechika Tsurutani

  Takechika Tsurutani

  POLYGON MAGIC, INC.

Program Working Group

Leader

 • Shigenobu Nakamura

  Shigenobu Nakamura

  SEGA Games Co., Ltd.

Group Assistant

 • Yasuyuki Saito

  Yasuyuki Saito

  HEXADRIVE Inc.

 • Mikio Fujimura

  Mikio Fujimura

  DeNA Co., Ltd.

Engineering (ENG)

 • Mataro Minamino

  Mataro Minamino(Leader)

  SQUARE ENIX CO., LTD.

 • Ryo Sato

  Ryo Sato(Leader)

 • Shinji Horiguchi

  Shinji Horiguchi

  GREE, Inc.

 • Jumpei Tsuda

  Jumpei Tsuda

  Tecmo Koei Games Co., Ltd.

Production (PRD)

 • Takashi Kokawa

  Takashi Kokawa(Leader)

  SEGA Games Co., Ltd.

 • Masahiro Taguchi

  Masahiro Taguchi

  SQUARE ENIX CO., LTD.

 • Remi Driancourt

  Remi Driancourt

  SQUARE ENIX CO., LTD.

Visual Arts (VA)

 • Kazuhiro Fumoto

  Kazuhiro Fumoto(Leader)

  SEGA Games Co., Ltd.

 • Tetsuya Kanakubo

  Tetsuya Kanakubo

  BANDAI NAMCO Studios Inc. Inc.

 • Takeshi Oshita

  Takeshi Oshita

  TOSE Software Co., Ltd.

Audio (SND)

 • Hiroyuki Masuno

  Hiroyuki Masuno(Leader)

  CRI Middleware Co., Ltd.

 • Tetsukazu Nakanishi

  Tetsukazu Nakanishi

  BANDAI NAMCO Studios Inc. Inc.

 • Kenji Nakajo

  Kenji Nakajo

  ATTIC INC.

Game Design (GD)

 • Tomoyuki Yamada

  Tomoyuki Yamada(Leader)

  Capcom Co., Ltd.

 • Masanobu Endoh

  Masanobu Endoh

  Tokyo Polytechnic University

Business & Producing(BP)

 • Kazuto Tokudome

  Kazuto Tokudome(Leader)

  SmileBoom Co.Ltd.

 • Takeyuki Ogura

  Takeyuki Ogura

  DeNA Co., Ltd.

 • Kentaro Suzuki

  Kentaro Suzuki

  Sony Interactive Entertainment Inc.

Academic / Fundamental Technologies(AC)

 • Koji Mikami

  Koji Mikami(Leader)

  Tokyo Univesity of Technology

 • Takuji Narumi

  Takuji Narumi

  Tokyo University

Interactive

 • Masaya Kinoshita

  Masaya Kinoshita(Leader)

  Taito Corporation

 • Tsuchida Yoshinori

  Tsuchida Yoshinori

  SQUARE ENIX CO., LTD.

International Track

 • Julien Merceron

  Julien Merceron(Leader)

  Bandai Namco Studios Inc.

 • Hiroko Osaka

  Hiroko Osaka

  BlueCiel LLC

CEDEC AWARDS Working group

Leader

 • Yutaka Koga

  Yutaka Koga

  Tecmo Koei Games Co., Ltd.

CEDEC Digital Library (CEDiL) Working group

Leader

 • Takashi Kokawa

  Takashi Kokawa

  SEGA Games Co., Ltd.

Public Relations Working Group

Leader

 • Atsushi Fukuda

  Atsushi Fukuda

  Konami Digital Entertainment, Inc.

Member

 • Takafumi Kanao

  Takafumi Kanao

  Microsoft Japan Co., Ltd.

Sponsorship Working Group

Leader

 • Terumasa Kodaka

  Terumasa Kodaka

  Web Technology Corp.

Member

 • Makoto Goto

  Makoto Goto

  Matchlock Corporation.

 • Yuka Shimamori

  Yuka Shimamori

  CRI Middleware Co., Ltd.

Systems Working Group

Leader

 • Takashi Kokawa

  Takashi Kokawa

  SEGA Games Co., Ltd.

Event Working Group

Leader

 • Hiroaki Kondo

  Hiroaki Kondo

  Dolby Laboratories, Inc.

International Advisory

Leader

 • Julien Merceron

  Julien Merceron

  Bandai Namco Studios Inc.

Advisory Board

Member

 • Masahiko Inami

  Masahiko Inami

  Tokyo University

 • Takashi Imagire

  Takashi Imagire

  Tokyo Polytechnic University

 • Kenei Unoki

  Kenei Unoki

  Microsoft Japan Co., Ltd.

 • Kenji Ono

  Kenji Ono

  IGDA Japan Chapter

 • Hiroyuki Kotani

  Hiroyuki Kotani

  Sony Interactive Entertainment Inc.

 • Takaki Kobayashi

  Takaki Kobayashi

  SmileBoom Co.Ltd.

 • Kenichi Hoshino

  Kenichi Hoshino

  Cygames, Inc.

 • Yoichiro Miyake

  Yoichiro Miyake

  SQUARE ENIX CO., LTD.

 • Hiroshi Matsuyama

  Hiroshi Matsuyama

  CyberConnect2 Co., Ltd.

 • Homei Miyashita

  Homei Miyashita

  Meiji University

 • Yohei Yanase

  Yohei Yanase

  Unity Technologies Japan

Alumni

Ken Anjyo Takayuki Itagaki
Takashi Umezawa Toshimasa Ebina
Yukifumi Okamoto Mio Kaneko
Toshiyuki Kamei Naohito Kano
Yukiharu Sambe Ryo Shimizu
Kiyoshi Shin Akira Sugiyama
Yoshinari Sunazuka Akihiro Tashiro
Takahito Tejima Kengo Nakajima
Masaki Fujimoto Tsutomu Horikawa
Takashi Mizutani Katsunori Yamaji
Naoto Yoshioka Masao Watanabe